Denovi as

Nye Tider  -  Nye Landskap

Denovi a/s arbeider innenfor utvikling av mennesker og organisasjoner innen privat og offentlig sektor, med

utgangspunkt i noen av verdens mest anerkjente konsepter.

Fra teori til handling.

Vi vet at nøkkelen til å lykkes ligger i ressursene til hvert enkelt individ i en organisasjon. Hvert enkelt individs

ressurser må gis gode vekstvilkår gjennom en kontinuerlig utvikling av kompetanse og attraktive faglige og

sosiale miljøer.

Vi kan hjelpe organisasjonen ved å lage en arena hvor det er lov å trene. Vi kan simulere situasjoner og måle

effekter på kommunikasjon. Vi vet mye om hva de beste selgerne og lederne gjør for å lykkes. Vårt mål er å få

frem potensialet som ligger latent i den enkelte.

Gjennom måleverktøy vil vi kunne veilede og sette fokus på områder som trenger forbedring. Ved å

sammenligne deres resultater med hva de beste gjør får man en oppskrift som kan hjelpe den enkelte selger,

leder og medarbeider med å oppnå forbedring raskere. Våre konsulenter vil hjelpe organisasjonen til å

implementere nye verktøy som kan bidra til vekst og fremgang.

Historien bak:

Denovi a/s ble etablert i 1985, og har således passert sitt 35 års jubileum. Nåværende daglig leder var med å

stifte selskapet i sin tid.

Fra starten ble det hovedsakelig jobbet innen detaljhandel med markedsføring og logistikk.

Firmaet drev under 1990 tallet mye med ”management for hire” samt at det ble investert i flere

faghandelbutikker. Disse ble solgt i 1999.

For å få tilgang på den til en hver tid mest oppdatert informasjon innen fagfeltet ble det i 2001 tegnet assosiert

partneravtale med Huthwaite International , Insights , Miller Heiman inc. og Wilsonlearning International.

(trykk på de enkelte for å se hvilke konsepter vi har levert)

Etter mange spennende år med disse avtalene, vil vi nå konsentrere oss om kun Insights. (se vår hjemmeside)

I tillegg til konsulentnettverkene vi har bygget gjennom disse årene, både i Norge og internasjonalt, har

firmaet knyttet til seg flere freelancekonsulenter innen salg, markedsføring, ledelse og IT.

Vår Historie

Denovi © 2021
Tilbake til Hovedside

Denovi a/s arbeider innenfor

utvikling av mennesker og

organisasjoner innen privat og

offentlig sektor, med

utgangspunkt i noen av verdens

mest anerkjente konsepter.

Fra teori til handling.

Vi vet at nøkkelen til å lykkes

ligger i ressursene til hvert enkelt

individ i en organisasjon. Hvert

enkelt individs ressurser må gis

gode vekstvilkår gjennom en

kontinuerlig utvikling av

kompetanse og attraktive faglige

og sosiale miljøer.

Vi kan hjelpe organisasjonen ved

å lage en arena hvor det er lov å

trene. Vi kan simulere situasjoner

og måle effekter på

kommunikasjon. Vi vet mye om

hva de beste selgerne og lederne

gjør for å lykkes. Vårt mål er å få

frem potensialet som ligger

latent i den enkelte.

Gjennom måleverktøy vil vi

kunne veilede og sette fokus på

områder som trenger forbedring.

Ved å sammenligne deres

resultater med hva de beste gjør

får man en oppskrift som kan

hjelpe den enkelte selger, leder

og medarbeider med å oppnå

forbedring raskere. Våre

konsulenter vil hjelpe

organisasjonen til å

implementere nye verktøy som

kan bidra til vekst og fremgang.

Historien bak:

Denovi a/s ble etablert i 1985, og

har således passert sitt 35 års

jubileum. Nåværende daglig

leder var med å stifte selskapet i

sin tid.

Fra starten ble det hovedsakelig

jobbet innen detaljhandel med

markedsføring og logistikk.

Firmaet drev under 1990 tallet

mye med ”management for hire”

samt at det ble investert i flere

faghandelbutikker. Disse ble

solgt i 1999.

For å få tilgang på den til en hver

tid mest oppdatert informasjon

innen fagfeltet ble det i 2001

tegnet assosiert partneravtale

med Huthwaite International ,

Insights , Miller Heiman inc. og

Wilsonlearning International.

(trykk på de enkelte for å se

hvilke konsepter vi har levert)

Etter mange spennende år med

disse avtalene, vil vi nå

konsentrere oss om kun Insights.

(se vår hjemmeside)

I tillegg til konsulentnettverkene

vi har bygget gjennom disse

årene, både i Norge og

internasjonalt, har firmaet

knyttet til seg flere

freelancekonsulenter innen salg,

markedsføring, ledelse og IT.

Denovi © 2021

Vår Historie

LES MER LES MER

Denovi as

Nye Tider  -  Nye Landskap
TILBAKE