om

KKontakt

Denovi as.

30 År

1985 - 2015

Denovi a/s arbeider innenfor utvikling av mennesker og organisasjoner innen privat og offentlig sektor, med utgangspunkt i noen av verdens mest anerkjente konsepter.

Fra teori til handling

Vi vet at nøkkelen til å lykkes ligger i ressursene til hvert enkelt individ i en organisasjon. Hvert enkelt individs ressurser må gis gode vekstvilkår gjennom en kontinuerlig utvikling av kompetanse og attraktive faglige og sosiale miljøer.

Vi kan hjelpe organisasjonen ved å lage en arena hvor det er lov å trene. Vi kan simulere situasjoner og måle effekter på kommunikasjon. Vi vet mye om hva de beste selgerne og lederne gjør for å lykkes. Vårt mål er å få frem potensialet som ligger latent i den enkelte.

Gjennom forskningsbaserte måleverktøy vil vi kunne veilede og sette fokus på områder som trenger forbedring. Ved å sammenligne deres resultater med hva de beste gjør får man en oppskrift som kan hjelpe den enkelte selger, leder og medarbeider med å oppnå forbedring raskere. Våre konsulenter vil hjelpe organisasjonen til å implementere nye verktøy som kan bidra til vekst og fremgang.

Historien bak.

Denovi a/s ble etablert i 1985, og har således passert sitt 30 års jubileum. Nåværende daglig leder var med å stifte selskapet i sin tid.

Fra starten ble det hovedsakelig jobbet innen detaljhandel med markedsføring og logistikk.

Firmaet drev under 1990 tallet mye med ”management for hire” samt at det ble investert i flere faghandelbutikker. Disse ble solgt i 1999.

For å få tilgang på den til en hver tid mest oppdatert informasjon innen fagfeltet ble det i 2001 tegnet assosiert partneravtale med Huthwaite ltd. og Miller Heiman inc. og fra 2014 med Wilsonlearning.

Etter mange spennende år med disse avtalene, tar vi nå nye skritt for å fornye oss i 2019.

.

I tillegg til konsulentnettverkene vi har bygget gjennom disse årene, både i Norge og internasjonalt, har firmaet knyttet til seg flere freelancekonsulenter innen salg, markedsføring, ledelse og IT.