konsept

KKontakt

Resultater kommer ikke tilfeldig

Vi har solide internationale partnere, som gir oss de best verktøy for å hjelpe våre kunder.

For å få tilgang på den til en hver tid mest oppdatert informasjon innen fagfeltet ble det i 2001 tegnet assosiert partneravtale med Huthwaite ltd. og Miller Heiman inc. og fra 2014 med Wilsonlearning.

Etter mange spennende år med disse avtalene, tar vi nå nye skritt for å fornye oss i 2019.

.

.